• slide1
    LAVA PLANLAMA
    BLOG
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR?

Ülkemiz, depremselliği yüksek olan bir bölgede yer almaktadır. Depremleri önlemek olağan dışıdır. Ancak depremin yarattığı can kayıplarını ve hasarı azaltabilmek mümkündür. Yaşadığımız binaların, modern mühendislik uygulamalarıyla ve güvenli bir şekilde inşa edilmesi ile depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek olanaklı hale gelmiştir.

2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki alanların Dönüştürülmesi’ne yönelik ‘’Kentsel Dönüşüm Kanunu’’ olarak bilinen kanun ile dayanıksız ve ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan binaların sağlıklı ve güvenli şekilde iyileştirme, tasfiye etme ve yenilenmesini içermektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDEN NASIL YARARLANIRIM?

Yaşadığınız bina ömrünü tamamlamış veya afete karşı dayanıklı değil ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı tespiti için yetki verilmiş kurumlardan riskli yapı tespitine dair rapor alabilir Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun sağladığı avantajlar ile yaşadığınız yeri daha güvenli, modern ve değerli hale getirebilirsiniz. Bu aşamada binada herhangi bir çoğunluk sağlanması aranmamakla birlikte maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracatı ile bu tespit yapılabilmektedir.

DEVAMINI OKUYUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ DESTEĞİ

Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Faiz desteği esasları ve faiz desteği geri ödemesi hakkında bilgi edinin.

DEVAMINI OKUYUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. İl Müdürlüğü, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirecek, uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrağına bağlayacaktır.

DEVAMINI OKUYUN

KENTSEL TASARIM

Yeri şekillendiren, insan, doğa ve mekan arası ilişkileri kurgulayan, bir disiplinlerarası konu olan Kentsel Tasarım, yaşamı da büyük ölçüde etkileme kapasitesine sahip bir uygulama alanıdır. Geniş bir ilgi alanına sahiptir. Kentsel Tasarım, hızlıca gelişen dünyada yerel ve özgün değerleri koruyarak sadece binaları, konutları değil yapılar aralarındaki sokaklar, mekanlar veya parklar ile arasındaki ilişkiyi kurmaktadır. Genel plan yapısı içerisinde kent kültürü, tarihi, dokusu, yapısı ve ''insan'' tasarımın baş aktörleridir ve bu nedenle pek çok bilim dalına ortak çalışma alanı yaratmaktadır.

DEVAMINI OKUYUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Ülkemiz, depremselliği yüksek olan bir bölgede yer almaktadır. Depremleri önlemek olağan dışıdır. Ancak depremin yarattığı can kayıplarını ve hasarı azaltabilmek mümkündür. Yaşadığımız binaların, modern mühendislik uygulamalarıyla ve güvenli bir şekilde inşa edilmesi ile depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek olanaklı hale gelmiştir.

2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki alanların Dönüştürülmesi’ne yönelik ‘’Kentsel Dönüşüm Kanunu’’ olarak bilinen kanun ile dayanıksız ve ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan binaların sağlıklı ve güvenli şekilde iyileştirme, tasfiye etme ve yenilenmesini içermektedir.

PLANLAMA

Tarımın gelişmesi ile insanlığın yerleşik hayata geçmesi ve bir arada yaşama isteği şehirlerin oluşmasını sağlamıştır. Sanayileşme ile şehirleşme süreci hızlanarak günümüze kadar gelmiş bu süreç endüstri devrimi ile hızlıca artış göstermiştir. Bu süreç kırsaldan şehirlere göçleri hızlandırmış ve şehirlerde hızlı nüfus artışı altyapı, ulaşım, çevre kirliliği vb. birçok sorunu beraberinde getirmiştir.

DEVAMINI OKUYUN

ULAŞIM PLANLAMASI

Günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesinde ulaşım önemli bir yer tutmaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler ulaşım alanında da kendini göstermiş ve ulaşımın geliştiği ölçüde kentler şekillenmeye başlamıştır. Ulaşımda yaşanan gelişmeler kentlerin arazi kullanımı ve gelişimini doğrudan etkilemektedir.

DEVAMINI OKUYUN