HİZMETLERİMİZ

Lava Planlama, kentsel dönüşüm, imar ve şehir planlama çalışmaları, imar mevzuatı ile şehircilik ilke ve esasları doğrultusunda, bölgesel ölçekten kent ölçeğine kadar, kent bütünü ve parçalarına dair arazi geliştirme ve danışmanlık, 3D Modelleme & Animasyon çalışmalarını imar mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren bir planlama şirketidir.Lava Planlama Profesyonel Planlama Hizmetleri, Kentsel Planlama, Kentsel Dönüşüm
Profesyonel Planlama Hizmetleri

Neden Lava Planlama?

Lava Planlama, çalışma alanını oluşturan tüm projelerde gerçekçi ve geçerli bilgi derleme ve değerlendirme sürecini takiben yürürlükteki yasa ve mevzuata uygun olarak mekansal kararların üretilmesi ve rapor hazırlama yaklaşımını titizlikle uygulamaktadır. Planlama sürecinin bütün aşamalarında gerektiğinde ilgili tüm kamu ve özel sektör uzman kuruluşları ile işbirliği yaparak tüm müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Lava Planlama, kentsel dönüşüm alanları başta olmak üzere, coğrafi bölgelerin ve kentlerin imar mevzuatı çerçeve içinde planlama ilkeleri, meslek etiğine uygun bir planlama anlayışı ile kamu yararı, kamu ve özel kişilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bilimsel teknik ve teorik bilgi ve yetenekleri ile plan ve projelerini yaparak, yaşanabilir mekânlar oluşturmayı misyon edinmiştir.Lava Planlama Partnerlerimiz - TOPKAPI İŞGYO&NEF - UTK PROJESİ
Lava Planlama Partnerlerimiz - İski
Lava Planlama Partnerlerimiz - Smart
Lava Planlama Partnerlerimiz - NEF
Lava Planlama Partnerlerimiz - IVA
Lava Planlama Partnerlerimiz - PlanZ