• slide1
  LAVA PLANLAMA
  FAALİYET ALANLARIMIZ
features bg
Lava Planlama

PLANLAMA

Kent bütününe yönelik Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, bölgesel ölçekte ve il ölçeğinde Çevre Düzeni Planı çalışmaları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınan "Kentsel", "Arkeolojik" ve "Doğal" Sit alanlarına yönelik "Koruma Amaçlı İmar Planı", TOKİ ve yerel yönetimler tarafından üretilen yeni yerleşim alanlarına ve konut alanlarına yönelik planlama çalışmaları, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Projeleri, Turizm Gelişme Planları, Organize Sanayi Bölgeleri Planları, Halihazır Harita Yapımı ve İmar Uygulamaları, tüm ölçekte İmar Plan Revizyonları, İmar Planı Tadilat ve Değişikleri, Analitik Etüd ve analiz çalışmaları, araziden bilgi toplama Lava Planlama’nın başlıca çalışma konularımız arasındadır.


Lava Planlama

ULAŞIM VE TRAFİK PLANLAMA

Arsa bazında araç giriş-çıkış projelerinin düzenlenmesi, arsa içi sirkülasyon ve yol düzenlemelerinin planlanması için UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu) projelerinin hazırlanması, Konut, Ofis, Turizm, İş Merkezileri ve AVM’lere Trafik Etüt Projeleri, Trafik akımının yaya güvenliğinin düzenlenmesi için Trafik Sirkülasyon Projeleri, Kavşağın taşıt ve yaya güvenliğini maksimum seviyede tutmak için Kavşak Tasarım Projeleri, Yol Düzenleme Projeleri, Ulaşım ve Altyapı Projeleri, Sürdürülebilir ulaşım için Bisiklet Yolu Projeleri, Ulaşım ve otopark danışmanlığı, Trafik araç sayımlarının ve atamalarının raporlanması Lava Planlama’nın çalışma konuları arasındadır.clients bg
features bg

Lava Planlama

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bir gayrimenkulün geliştirilmesine yönelik kentsel dönüşüm, ticaret, turizm, konut gibi her türlü hizmet ve eğlence alanlarının geliştirilmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Süreci, Kentsel Dönüşüm Yasa ve Mevzuat, Kentsel Dönüşüm Kredisi, Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı konuları hakkında analiz çalışmaları ve Kentsel Dönüşüm danışmalık hizmetleri, Kentsel Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi, Riskli Alan veya Yapı Tespiti yapılan kentsel dönüşüm alanlarında Proje geliştirme, Proje Fizibilite Raporu (Maliyet/Karlılık Hesapları), Kentsel Dönüşüm alanlarında Hak Sahipliliği Tespiti ve Uzlaşma Süreci, Kamulaştırma İşlemleri Lava Planlama’nın çalışma konuları arasında yer almaktadır.


Lava Planlama

KENTSEL TASARIM

Plan kararlarının üretilmesinin yanı sıra, planlanan alanlar içinde, planlama çalışması ile birlikte üretilen 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli kentsel tasarım projeler, Alt geçitler, Üst Geçitler, Hemzemin Yaya Geçitleri, Ticari Açık Otoparklar, Ticari Katlı ve Zemin Altı Otoparklar, Ticari Yol Üstü Otoparklar, Hizmet Otoparkları, Akaryakıt-LPG İstasyonları, Terminal Alanları, Geçici Trafik Sirkülasyon Projeleri, Geometrik Düzenlemeleri, Köprülü Kavşak, Sinyalizasyon, Yayalaştırma Projelerinin Tasarımı, Kentsel Cephe Rehabilitasyon ve Düzenleme Projeleri, Meydan Tasarım Projeleri, Dere Kenarı ve Sahil Düzenleme Projeleri, Kentsel Park ve Çocuk Oyun Alanlarının Tasarımı, Otopark Tasarım Projeleri, Vaziyet Planı Lava Planlama’nın tasarım çalışmaları arasındadır.clients bg
features bg

Lava Planlama

DANIŞMANLIK

Lava Planlama, kentsel Dönüşüm süreç danışmanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde Riskli Yapı tespiti, Kentsel Dönüşüm Yasa ve Mevzuat Danışmanlığı, Ulaşım Danışmanlığı, İmar Uygulama ve Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermenin yanı sıra Özel Sektöre ve Yerel Yönetimlere İmar Mevzuat Danışmanlığı hizmetlerinde bulunmaktadır.

Lava Planlama'ya güvenen pek çok firma ile günden güne büyüyerek profesyonel danışmanlık hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir.Lava Planlama

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Lava Planlama, proje geliştirme ve imar planlama deneyimlerini imar planları, projeler ve gayrimenkul geliştirme konusunda sunmayı amaç edinmiş yaşanabilir kentleri tasarlamayı vizyon edinmiş bir planlama şirketidir.PLANLAMA
HİZMETLERİ

 • Master Plan Çalışmaları
 • Çevre Düzeni Planları
 • Nazım İmar Planı Yapımı
 • Uygulama İmar Planı Yapımı
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Turizm Gelişme Planları
 • Toplu Konut Alan Planları
 • Mevzii/ İlave İmar Planları
 • Kentsel Dönüşüm Planları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Planları
 • Sanayi / Küçük Sanayi Bölgesi Planları
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Halihazır Harita Yapımı ve İmar Uygulamaları
 • Tüm ölçekte İmar Plan Revizyonları, Tadilat ve Değişikleri
 • Araziden Bilgi Toplama
 • Analitik Etüd ve Analiz Çalışmaları
 • Kurum Görüşlerinin Toplanması ve Takibi

KENTSEL TASARIM
PROJELERİ

 • Kentsel Cephe Rehabilitasyon ve Düzenleme Projeleri
 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Projeleri
 • Meydan Tasarım Projeleri
 • Dere Kenarı ve Sahil Düzenleme Projeleri
 • Kentsel Park ve Çocuk Oyun Alanlarının Tasarımı
 • Kent Mobilyaları Tasarımı
 • Vaziyet Planı
 • Avan Proje Konsept Çalışmaları
 • Peyzaj Planları
 • Otopark Tasarım Projeleri

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Kamulaştırma İşlemleri
 • Hak Sahipliliği Tespiti ve Uzlaşma Süreci
 • Eylem Planının Hazırlanması
 • Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi
 • Kentsel Dönüşüm Süreç Yönetimi
 • Arsa, Arazi ve Yapı Geliştirme (Konut, Ticaret, Turizm, Hizmet, Eğlence Alanları
 • Proje Fizibilite Raporu (Maliyet/Karlılık Hesapları)
 • Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme
 • Riskli Alan Tespiti

ULAŞIM VE TRAFİK
PLANLAMA

 • UTK Projeleri
 • Trafik Sirkülasyon Projeleri
 • Ulaşım Veri Toplama ve İşleme
 • Trafik Etüt Projeleri
 • Trafik Simülasyonu ve Raporlama
 • Köprü ve Kavşak Tasarımı
 • Ulaşım ve Altyapı Planları
 • Toplu Taşıma Planlaması
 • Yol Düzenleme Projeleri
 • Bisiklet Yolu Projeleri
 • Sinyalizasyon Planları
 • Ulaşım ve Otopark Danışmanlığı
 • Resmi Süreç Takibi

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

 • İmar Mevzuat Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Süreç Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Mevzuat Danışmanlığı
 • Ulaşım Danışmanlığı
 • İmar Hukuku
 • Özel Sektöre ve Yerel Yönetimlere İmar Mevzuat Danışmanlığı
 • Riskli Alan ve Riskli Yapı Danışmanlığı