• slide1
    LAVA PLANLAMA
    VİZYON & MİSYON
features bg
Lava Planlama

VİZYONUMUZ

Lava Planlama, çağın gerektirdiği yeniliklere uyum sağlayan, sorunlar karşısında yaratıcı çözümlerle modern, kaliteli, ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede, proje geliştirme ve imar planlama deneyimleri sunmaktadır.

Projelerini bilimsel ve teknolojik bilgi birikimleri ile birleştirerek imar planları, projeler ve gayrimenkul geliştirme konusunda sunmayı ilke edinerek daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler tasarlamayı vizyon edinmiş bir planlama şirketidir.
Lava Planlama

MİSYONUMUZ

Lava Planlama, kentsel dönüşüm alanları başta olmak üzere, coğrafi bölgelerin ve kentlerin imar mevzuatı çerçeve içinde planlama ilkeleri, meslek etiğine uygun bir planlama anlayışı ile kamu yararı, kamu ve özel kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktadır.

Lava Planlama, bilimsel teknik ve teorik bilgi ve yetenekleri ile plan ve projelerini yaparak, yaşanabilir mekânlar oluşturmayı misyon edinmektedir.
clients bg