• slide1
    LAVA PLANLAMA
    10 YILI AŞKIN DENEYİM
Kurumsal

LAVA PLANLAMA HAKKINDA

Lava Planlama, 10 yılı aşkın süredir başta kentsel dönüşüm konuları olmak üzere imar ve şehir planlama çalışmalarında, imar mevzuatı ile şehircilik ilke ve esasları doğrultusunda, bölgesel ölçekten kent ölçeğine kadar, kent bütünü ve parçalarına dair arazi geliştirme ve danışmanlık, 3D Modelleme & Animasyon çalışmalarından uygulama aşamalarına kadar her türlü teorik ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip bilimsel bir yaklaşım içinde imar mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren bir planlama şirketidir.

1/100 000 ölçekten 1/500 ölçeğe kadar planlama hizmetlerini; imar planı, analitik etüd ve araştırma raporu, arazi geliştirme raporları, ulaşım planı ve ulaşım etütleri, kentsel tasarım uygulama projeleri gibi dallarda, gerektiğinde proje yapım sürecinde bünyesinde bulunmayan uzmanlardan da yararlanarak tam olarak verebilmektedir. Farklı disiplinlerin bir ekip anlayışı ile çalıştığı şirketimiz kentsel dönüşüm ve gayrimenkul geliştirme alanında hizmet vermekte olup ada, mahalle ve kent ölçeğinde uygulamalar yapmaktadır.

Lava Planlama, çalışma alanını oluşturan tüm projelerde gerçekçi ve geçerli bilgi derleme ve değerlendirme sürecini takiben yürürlükteki yasa ve mevzuata uygun olarak mekansal kararların üretilmesi ve rapor hazırlama yaklaşımını titizlikle uygulamaktadır. Planlama sürecinin bütün aşamalarında gerektiğinde ilgili tüm kamu ve özel sektör uzman kuruluşları ile işbirliği yaparak komple müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Lava Planlama

BAZI PARTNERLERİMİZ

Lava Planlama, proje geliştirme ve imar planlama deneyimlerini teknolojik bilgi birikimleri ile birleştirerek imar planları, projeler ve gayrimenkul geliştirme konusunda çözümler sunmayı ve yaşanabilir kentleri tasarlamayı amaç edinmiştir.Lava Planlama Partnerlerimiz - İSKİ
Lava Planlama Partnerlerimiz - TOPKAPI İŞGYO&NEF - UTK PROJESİ
Lava Planlama Partnerlerimiz - Smart
Lava Planlama Partnerlerimiz - NEF
Lava Planlama Partnerlerimiz - IVA
Lava Planlama Partnerlerimiz - PlanZ
Lava Planlama Planlama Hizmetleri, Kentsel Dönüşüm