• slide1
    LAVA PLANLAMA
    PLANLAMA
Planlama

SARAYKÖY 1/1000 UYGULAMA İMAR PLAN


PROJE DETAY

Yapılan nüfus projeksiyonları sonucunda oluşturulan gelişme alanında nüfusun 50.000 kişi olacağı öngörülmüştür. Buna göre kişi başına düşen inşaat alanı ortalama 37,5 m2 olarak hesaplanmıştır. Planlama alanında konut alanlarının yer seçiminde özellikle arazinin topografik yapısı ile bölgeye özgü konut yerleşim dokusu göz önünde bulundurulmuştur. Yeni yerleşim alanının kentsel tasarım ve mimari ölçeğinde rahatça ele alınabilir olması için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda büyük adalar tasarlanmıştır. Planlama alanında yollar, standart imar planlarına göre daha geniş tasarlanmış olup kendi içerisinde otopark, aktivite ve rekreatif kullanımlara yönelik kentsel tasarım ölçeğinde rahatça tasarlanabilir hale getirilmiştir.

Gelişme Konut alanları donatı merkez alanları ile entegre olacak şekilde ve ana ring ulaşım aksını saracak biçimde dengeli olarak dağıtılmıştır. Özellikle alanın erişim mesafeleri değerlendirilmiş ve her noktadan yaya yolları ve gerektiğinde tramvay ile ulaşılabilecek alanlar olması yer seçiminde etken faktör olmuştur.

Yeşil alan dağılımları ise öncelikli olarak DSİ’den gelen kurum görüşü doğrultusunda derelerin korunmasıyla oluşturulmuştur. Bu alanlar omurgayı oluştururken yaya erişiminin devamlılığını sağlamak üzere park, rekreasyon ve spor alanları düzenlenmiştir.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?