• slide1
    LAVA PLANLAMA
    PLANLAMA
Planlama

BURSA-ORHANGAZİ MEYDAN DÜZENLEMESİ PROJESİ


PROJE DETAY

Bursa ili, Orhangazi ilçesinde Bursa Belediyesi’nin açmış olduğu yarışma kapsamında ulaşım, meydan tasarımı ve 1/1000 koruma amaçlı imar planının hazırlanması olmak üzere üç aşamada ele alınmıştır. Bölgenin tarihi kentsel sit alanı içerisinde kalmış olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanırken kentin tarihi dokusunun korunabilmesi, yapılan düzenlemeler ile kentten kopuk bölgenin kent ile bütünleştirilmesi, ulaşım sisteminin yeniden düzenlenerek potansiyel ulaşım olanaklarıyla bütünleştirilmiş, entegre ulaşım sistemi ile tasarlanması, anıtsal ve kentsel dokunun odak noktaları güçlendirilerek sokak ve meydan ilişkilerinin güçlendirilmesi, kentsel korumaya yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Proje tasarımında mekanın fiziksel boyutunun yanı sıra sosyo-ekonomik boyutu da ele alınmış olup alan bütününde konut ve ticaret alanlarını saran odaklar ağı oluşturularak bölgenin durağan fiziksel ve sosyal dokusunun canlandırılması amaçlanmıştır. Bu ağ yayalaştırılmış akslarla, meydanlarla ve yeşil alanlarla biçimlenmiştir. Ulaşım bağlamında ise; bölgenin ana ulaşım ağını oluşturmaları sebebiyle yayalaştırılmadan, yol kapasiteleri kademeli olarak yeniden irdelenerek düzenlenmiştir.

Bursa Orhangazi Meydan Düzenlemesi Projesi’nde ise meydanı çevreleyen tescilli yapılar, mevcut ağaç ve ağaç dibi kotları dikkate alınarak; tasarım kararları geliştirilmiş, ayrıca çağdaş kent mobilyaları ile desteklenerek bir tasarım bütünlüğü oluşturulmuştur. Varolan doğal değerlerini koruyarak tescilli yapıların giriş kotları ve ağaç dibi kotları göz önüne alınarak; belli referans noktaların kesişimi tasarımın temel ilkesini oluşturmaktadır. Mevcut durumdaki yoğun ve kısmen anıtsal ağaçların gruplanması ile yeşil oksijen parçaları oluşturulmuş ve belli yaya aksları ile toplanma meydanına bağlanmıştır. Meydan içindeki yaya ulaşımı, merdiven ve rampalar ile sağlanmıştır.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?