• slide1
    LAVA PLANLAMA
    PLANLAMA
Planlama

HAYDARPAŞA ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMASI


PROJE DETAY

Bölgede yapılacak planlama çalışmalarına altlık oluşturmak amacı ile Haydarpaşa bölgesinde detaylı sosyal ve fiziksel yapı analizleri hazırlanarak rapor halinde sunulmuştur.

Analitik Etüd Raporu alan araştırması, anket verileri, ofis çalışması ve kurum görüşleri toplanması aşamalarını içermektedir. Bölgesel analiz bölümünde araştırma alanının bölge içerisindeki konumu ve etkinliği; mekansal oluşum bölümünde alanın tarihsel gelişimi ve kent imajı; fiziksel yapı bölümünde alanın doğal yapısı, demografik yapı bölümünde alanın nüfus ile ilgili istatistik verileri ve nüfus projeksiyonları, ekonomik yapı bölümünde işgücü ve sektörel dağılım, kentsel alan kullanımı bölümünde arazi kullanımı ve hane halkı araştırmaları, ulaşım ve teknik altyapı bölümünde bölgenin tüm ulaşım ve altyapı yatırımları, mülkiyet durumu bölümünde arazi sahipliliği ve arazi değerleri incelenmiştir. Bölgenin gelişme eğilimleri, üst plan kararları ve onaylı planlar incelenmiş, tüm bu bilgiler paralelinde sentez ve araştırma sonuçları çıkarılmıştır.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?