• slide1
    LAVA PLANLAMA
    ULAŞIM PROJESİ
Ulaşım

TOPKAPI İŞGYO&NEF - UTK PROJESİ


PROJE DETAY

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi, 490-491 Pafta 2905 Ada 17Parselde yapılması planlanan "TOPKAPI" Projesinin yaratacağı trafiğin proje alanı yakın çevresindeki kent içi yol ağına etkilerini analiz etmek ve yaşanabilecek ulaşım problemlerine uygun çözümlerin geliştirilmesini sağlamak amacı ile yapılmıştır. Tesis yatırımcısı ve kamudaki karar vericilerin bu çalışmadan çıkacak sonuç ve önerileri dikkate alarak uygulayacağı projeler ile gelecek yıllarda oluşabilecek trafik probleminin "TOPKAPI" Projesinin müşterilerini ve bölgedeki yol ağını kullanan vatandaşları olumsuz etkilememesi düşünülmüştür.

Topkapı projesi, 80.250 m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerine kurulacak konut ve ticaret gibi karma kullanım alanlarını bünyesinde barındıracak çalışma kapsamında bölgedeki mevcut yol ağı trafik durumu ve TOPKAPI yatırımına gelen ve giden yolculuklar hesaplanarak proje alanı çevresindeki ve içindeki yolların yeterliliği analiz edilmiştir.

Saha çalışması kapsamında mevcut durum analizi, projeden sonra oluşacak trafik yükü dağılımının tespit edilmesi, simülasyon ile sorunların tespiti ve soruna yönelik çözümlerin üretilmesi ve UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kararı) projesi sürecinin yönetilmesi çalışmaları Lava Planlama tarafından yapılmıştır.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?