• slide1
    LAVA PLANLAMA
    PLANLAMA
Planlama

SARAYKÖY 1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI


PROJE DETAY

Mevcut Konya-Isparta illerini kapsayan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda kentin gelişme eğiliminde olmasından dolayı mer’i planın değişikliğe uğraması gerekmektedir. Mevcut plan revize edilerek alt ölçekli planlara altlık oluşturacak hale getirilmiştir.

Konya ilinin Sarayköy ilçesi son yıllarda büyüme eğilimde olup yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda yerleşime açılabilecek alanlarından biri çalışma yapılan ~240 ha yüzölçümüne sahip yeni planlama alanıdır.

Lava Planlama olarak planlama bölgesinin yerleşime açılabilmesi için mevcut Konya-Isparta illerini kapsayan 1/10000 ölçekli Çevre Düzeni Planı revize edilerek planlama alanının yerleşime açılması sağlanmıştır. Bu kapsamda Çevre Düzeni Planı tadilatı ile bölgeye hizmet edebilecek yeni bir uydu kent inşa edilebilmesi için imar mevzuatı çerçevesinde teknik ve teorik olarak ele alınmıştır. Planlama alanı, Konya-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ‘’Kentsel Gelişme Alanı’’ olarak düzenlenmiştir.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?