• slide1
    LAVA PLANLAMA
    PLANLAMA
Planlama

SARAYKÖY 1/5000 NAZIM İMAR PLANI


PROJE DETAY

Planlama alanı, Konya-Isparta 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda ‘’Kentsel Gelişme Alanı’’ olarak düzenlenmiştir. Sarayköy yerleşmesi imar planı yapılırken temel yaklaşım, konut alanı ile konut alanlarında yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan sosyal ve teknik altyapı alanlarının birbirleri ile tam uyumunun sağlanmasıdır.

Yerleşimin D.S.İ. verileri, karayolu güzergahı, yükseklik analizi, jeolojik-jeoteknik açıdan yerleşime uygunluk durumu durumu, mülkiyet (ifrazlar) planlamaya değişmez girdiler olarak katılmış, imar planı bu veriler tüm kamu kurum ve kuruluşlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yapılan nüfus projeksiyonları sonucunda oluşturulan gelişme alanında nüfusun 50.000 kişi olacağı öngörülmüştür. İmar Planı yapılan alan ~240 hektardır. İmar planı çalışmasında bu nüfusu karşılayabilecek yerleşim alanları, sosyal altyapı ve yeşil alan gereksinimi göz önünde bulundurulmuştur.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?