• slide1
    LAVA PLANLAMA
    PLANLAMA
Planlama

SARAYKÖY 1/25.000 NAZIM İMAR PLANI


PROJE DETAY

Konya-Isparta illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yerleşmenin ihtiyacını karşılamak, yeni gelişme alanları oluşturabilmek, alt ölçekli imar planlarının 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile uyumlu hale getirmek için 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı revize edilmiştir.

İmar Planı değişiklik yapılan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile uyumsuzluk göstermektedir. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda kuzeye doğru açılan yerleşim alanının 1/25.000 Nazım İmar Planı’nda farklı fonksiyon içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çevre yolları ve bağlantı yollarının üst ölçekli mer’i plan’a aykırılık taşıdığı görülmüştür.

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın revize edilmesi ile değişiklik yapılan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı arasındaki aykırılıklar ortadan kaldırılmıştır. Çevre yolları bağlantıları üst ölçekli plana göre revize edilmiş olup ~240 ha’lık alan yerleşime açılmıştır. Söz konusu yerleşim alanı düşük yoğunluklu olarak planlanmıştır.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?