• slide1
    LAVA PLANLAMA
    PLANLAMA
Planlama

ZEYTİNBURNU İLÇESİ, ÇIRPICI VE VELİEFENDİ MAHALLESİ, 401/2 PAFTA 2747, 2748, 2749, 2750, 2751 ADA VE ARALARINDA KALAN YOLLARA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


PROJE DETAY

Proje alanında bulunan çarpık ve yoğun yapılaşmayı, İstanbul gibi büyük metropolde her geçen gün artan nüfusa yönelik donatı alanlarını da arttırmak kaydıyla daha toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak çalışma alanını yeniden ele alarak, kentin bu sorunlu alanının sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesini sağlamak için proje üretilmesine ve uygulama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Çarpık ve yoğun yapılaşmadan kaynaklanan ve kentin dokusunu bozan yaklaşık 9700 m2 alanda ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanın, gerekli kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması hedeflenmektedir.

Lava Planlama tarafından bölgede bulunan çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak ve mer'i imar planları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir imar planı önerisi geliştirilmiştir. Aynı zamanda proje süresi boyunca resmi süreç takibi, hak sahipliliği tespiti ve uzlaşma süreci Lava Planlama tarafından yürütülmüştür.DİĞER PROJELERİMİZİ DE İNCELEMEK İSTER MİSİNİZ?